ดำเนินงานด้วยความเข้าใจ ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้แนวคิด  "ทำงานรวดเร็ว ทันเวลา ทันเทคโนโลยี และทันธุรกิจ"  

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 
สมายล์เวิลด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมายล์เวิลด์เซอร์วิส จำกัด บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยระบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้จดทะเบียนกับกรมการจัดการงานกระทรวงแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ นจ. 0307/2565 ภายใต้นโยบาย บริการครบ...จบในที่เดียว ด้วยความซื่อสัตย์ และประทับใจ บริษัทตั้งอยู่ที่ 24 ซอย 59 (การเคหะแห่งชาติ) แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร.  090-926-2966091-0400-599

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมายล์เวิลด์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดยนาย ปณิธาน ทองทิพย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวมาหลายสิบปี ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริการด้านแรงงานให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความขาดแคลนแรงงานในการทำงานอย่างมากในปัจจุบัน โดยบริษัทได้วางเงินหลักประกันความเสียหาย เป็นจำนวน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อใจ และไว้ใจในบริการของบริษัท


 

 คุณกวีศักดิ์ ฤทธิ์ช่วยรอด
  091-0400-599

เอกสารรับรองบริษัท