บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมายด์ เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมายล์ เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยระบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้จดทะเบียนกับกรมการจัดการงานกระทรวงแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ นจ. 0307/2565 ภายใต้นโยบาย บริการครบ...จบในที่เดียว ด้วยความซื่อสัตย์ และประทับใจ เลขที่ตั้งบริษัท 24  ซอย 59 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 090-926-2966, 087-021-4616

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ Click!

ติดต่อฝ่ายบริหาร

 090-926-2966

ฝ่ายขายและการตลาด

 090-926-2966

ฝ่ายกฏหมายและงานเอกสาร

 087-021-4616